Gion Nándor Műfordítói pályázat 2013

Zsűri döntése

Spomen kuća Nandora Giona
Popovača venac 30
S r b o b r a n


Izveštaj  Komisije za ocenu radova prispelih na prevodilački Konkurs 2013. godine. Za razliku od prethodnih godina, Konkurs Spomen kuće Nandora Giona ove godine je imao za predmet prevod sa mađarskog na srpski jezik samo jedne Gionove pripovetke. Komisija je stekla uvid u prispele prevode kratke priče A Félfülű Ember, Nandora Giona.

Prema propozicijama ovogodišnjeg konkursa, nagrada se dodeljuje samo jednom prevodu, što je za članove komisije bio težak zadatak i iziskivao izuzetnu posvećenost prevodima i njihovom poređenju sa originalom, proceni stilskog postupa prevodilaca i vrednovanju ukupnog estetskog dometa prevoda. Vokabular originala je specifičan i nevelikog obima, stil vrlo jednostavan, može se reći - sveden na opise i dijaloge malog opsega. Možda zato u prevodima ove kratke priče javlja se visoki stepen podudarnosti koja se ogleda u vrlo sličnim, često istovetnim prevodima pojedinih rečenica. Međutim, čini se da su razlike nastajale kod onih sekvenci teksta koje se graniče sa jednostavnim iskazom. Čitajući prevode može se zaljučiti da upravo ona mesta iz originala koja su bliska svakodnevnom govornom jeziku dovela su do najrazličitijih prevodilačkih rešenja. O tome svedoče, npr. i različiti prevodi samog naslova priče: Jednouhi (Jednouvi) Čovek ,Unakaženi Čovek, Čovek sa pola uveta (ili uha), Bezuhi čovek, Čovek sa jednim uhom, Čovek sa okrnjenim uvetom, ili – Jednouhi. U celini neki su prevodi prihvatljivi sa određenih stanovišta vrednovanja, ali uopšteno govoreći mnogi detalji govore o vrlo slobodnom pristupu prevodilaca originalu, o neprimerenom korišćenju pojedinih izraza (pošto, eventualno, nakon, pa), nepravilnoj upotrebi povratnih i modalnih glagola ili glagolskih vremena, upotrebi zareza itd. Upravo zato, preporučuje se temeljna lektura prevoda pre njihovog objavljivanja ili postavljanja na internet.
Komisija saopštava da je za najbolji prevod ovogodišnjeg Konkursa Spomen kuće Nandora Giona odabran prevod pod šifrom N. P. od autora Nataše Pivnički.
Članovi komisije se ujedno zahvaljuju na velikom odzivu prevodilaca uz želju da svaki od njih i dalje neguje ovaj plemeniti vid međuliterarnih veza.
Članovi Komisije:
Edita Andrić
Marija Cindori Šinković (predsednik)
Dragana Francišković
Draginja Ramadanski

U Subotici, 12. jula 2013.

                                    

Gion Nándor Emlékház
Popovača venac u. 30.
21480 Srbobran (Szenttamás)
Szerbia
Bővebb információ: gionnandoremlekhaz@gmail.com