A 2015-ÖS GION NÁNDOR IFJÚSÁGI REGÉNYPÁLYÁZAT

 

2015-ös Gion Nándor Ifjúsági Regénypályázat

Jegyzőkönyv a bírálóbizottság döntéséről

 

A jeligés pályázatot ifjúsági regény kategóriában írták ki, a zsűri hosszas eszmecsere után 2016. január 31-én hozta meg végső döntését.

 

A bírálóbizottság tagjai:

Jódal Rózsa író

Mirnics Zsuzsa író

Ispánovics Csapó Julianna egyetemi tanár

Krizsán Szilvia színművész

Hózsa Éva egyetemi tanár (elnök)

 

A pályázat eredménye

Az ifjúsági regény mint műfaj számos diszkurzív kérdést vet fel, főként manapság, amikor a műfajhatárok feloldódtak, és a szerzők a meseregényeket gyerekeknek és felnőtteknek ajánlják.

Ez a pályázat mégis ifjúsági regény megírására szólította fel a jelentkezőket. A felhívásra négy regény érkezett be, a műfaji kritériumok annyira átalakultak, hogy ezek elhagyását nehéz lenne felróni. Változtak a generációk, átalakultak a műfajhatárok, a pályázók egyetlen hagyományos értelemben felfogott ifjúsági regényt sem küldtek be.

Először is elismeréssel tartozunk mindazoknak, akik beküldték szövegeiket, akik vállalták a kihívást. Jeligés pályázatról van szó, tehát a zsűritagok legfeljebb a női és a férfi narratívát különíthették el egymástól. Könnyen felfedezhető az egyes szövegek intertextuális utalásrendszere, a háttérben meghúzódó olvasmányélmények szövevénye. A zsűri értékelésének középpontjában a szöveg állt, amelyet többször el kellett elolvasnunk, sokszor meg kellett vitatnunk.

A bírálóbizottság véleménye szerint egyik szöveg sem jelentethető meg nyelvi-stilisztikai, illetve kisebb-nagyobb átdolgozás nélkül, ebben a jövendő szerkesztők és lektorok is segíthetnek.

A vitatható műfajhatárok ellenére a zsűri úgy döntött, hogy két díjat oszt ki. A következő pályaműveket díjazzuk és javasoljuk kiadásra:

  • Pöttömváros – jelige: Kalap („pörgős meseregény”, amely elsősorban a kisiskolás olvasókat szólítja meg). Szerzője: Móra Regina (Szabadka)

  • Fekete normalitás – jelige: mindenmindegy (szerteágazó olvasottságról tanúskodó, jól megformált regény, amely a felnőtteket, illetve a „felnőtt” fiatalokat szólíthatja meg). Szerző: Fehér Miklós (Zenta)

A harmadik és negyedik regény kézirata (Banica titka, jelige: Banica, Kati és Balázs, jelige: Kósza szél) nagyon sok további munkát, elmélyült átdolgozást követel. A négy pályázó munkáját természetesen megköszönjük, a díjazottaknak gratulálunk.

 

2016. január 31.                                                             A zsűri tagjai