H I R E K


 

Dr. Horváth Futó Hargita kapja az idén Szenttamás Község Októberi díját

 

A szenttamási Községi Képviselő-testület sorrendben 3. rendes ülésén, október 15-én a képviselők egyhangúlag elfogadták a községi díjak és elismerések odaítélését végző bizottság jelentését, amely az idei Októberi díj és a köszönőlevelek odaítélésére vonatkozott. Az ülésen elhangzott, az Októberi díj olyan községi kitüntetés, amelyet a tudomány, a kultúra, a képzőművészet, az oktatás, az egészségügy, a testnevelés és az újságírás területén, valamint más, a gazdasági és társadalmi élet tekintetében fontos területen elért eredményekért osztanak ki.

Az idén Szenttamás Község Októberi díját dr. Horváth Futó Hargita egyetemi tanár kapja több mint két évtizedes kultúraszervezési és értékmegőrzési munkájáért, valamint Szenttamás kulturális értékeinek népszerűsítéséért. Horváth Futó Hargitát a díjra a Gion Nándor Kulturális Központ terjesztette fel a következő indoklással:

 

Horváth Futó Hargita 1974-ben született Verbászon. Az általános iskolát szülőhelyén, a középiskolát Óbecsén fejezte, 2001-ben az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett tanári oklevelet. Magiszteri munkáját 2008-ban, doktori disszertációját 2010-ben védte meg ugyanott. Tanári munkáját a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában kezdte, majd az újvidéki Bölcsészettudományi Karon folytatta tanársegédként, ugyanitt ma rendkívüli egyetemi tanár.

A Gion Nándor Kulturális Központ Horváth Futó Hargitát a Szenttamáson végzett és a Szenttamáshoz fűződő több mint két évtizedes kultúraszervezési és értékmegőrzési munkásságáért, valamint Szenttamás kulturális értékeinek népszerűsítéséért javasolta a kitüntetésre. A kilencvenes évek elején kapcsolódott be a helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület tevékenységébe, majd elnökségi tagja és alelnöke lett az egyesületnek, munkatársa volt a Szenttamási Rádiónak, 1994-től újságíróként és műsorvezetőként az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségében dolgozott, sok riportot készített a szenttamási eseményekről, emberekről. Az Újvidéki 021-es Rádió munkatársaként is dolgozott. Gion Nándor író halála után érdeklődése az író élete és munkássága felé fordult. Kezdeményezője volt a 2006-ban indult Gion Nándor Napok című rendezvénysorozatnak, amelyet azóta is megszerveznek minden év februárjában. Amikor a Gion Nándor Kulturális Központ 2007-ben megkezdte az író szülőházának a felújítását, aktívan részt vett a projektum szakmai részének megvalósításában. 2010-től, azaz az emlékház megnyitás óta programszervező, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez, a 2012-ben induló Gion Nándor Szépirodalmi és Műfordítói Pályázatok koordinátora, az emlékház kiadványainak szerzője és szerkesztője. Egyik alapítója volt 2019-ben a neves szenttamási költő és humanista emlékére létrehozott Milan Dunđerski Költészeti Díjnak.

A szenttamási helytörténeti kutatások kezdeményezője, koordinátora, a kutatások eredményeként megjelent magyar és szerb nyelvű monográfiák szerzője és szerkesztője. A szerkesztésében megjelent helytörténeti monográfiák: De historia urbis nostrae: Srbobran‒Szenttamás‒St. Thomas I. (2011) és II. (2012), Borsi Ferenc–Fehér Emánuella: Szenttamási citerák (2011), Srbobran–Szenttamás: Iz naše zajedničke prošlosti (2014) Đorđević Milánnal közös szerkesztésben, Paraczky László–Németh Dezső: Út menti körösztök Szenttamáson (2018). Đorđević Milánnal közös szerkesztésben adták ki a Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz (2018) című kötetet, amely Milan Dunđerski szenttamási születésű költő szerb és magyarra fordított verseiből ad válogatást.

Önálló, Szenttamáshoz kötődő kötetei: Gion Nándor-bibliográfia (2010), Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában (2012), Végel László-bibliográfia (2014), Horváth Futó Hargita‒Kurcz Ádám István: Gion Nándor-album (2018), Szenttamás: Gion Nándor írói világának „fővárosa” (2020).

Tanári és kutatói munkája mellett egy évtizede volontőr munkatársa a Gion Nándor Emlékháznak, szerkesztője és lektora a Gion Nándor Emlékház honlapjának (www.gionnandoremlekház.org) és 2020 őszéig a Szenttamás.rs hírportálnak (www.szenttamás.rs).

Úgy gondoljuk, hogy azok az egyének, akik saját szabadidejüket éveken keresztül a közösségnek, a szülőföldnek szentelik, s hozzájárulnak, hogy megmentsék és közkinccsé tegyék a történelmi és kulturális értékeket, megérdemlik, hogy példaképül állítsuk őket a jelen- és utókor elé. Ilyen egyén dr. Horváth Futó Hargita is, aki több mint két és fél évtizede nap mint nap szabadidejéből időt szakítva tevékenykedik szülővárosáért.

 

A Gion Nándor Kulturális Központ nevében,

Németh Dezső

szenttamas.rs

 

 

VISSZA