H I R E K


FIATALOK A KULTÚRÁBAN – LÁTOGATÁS A GION NÁNDOR EMLÉKHÁZBAN

Az új évezred oktatási reformjának egyik eleme, hogy a diákokat meg kell ismertetni az emberiség és/vagy a nemzeti közösség kultúrtörténetének helyszínével. Mint ismeretes, a kultúra összekapcsolódik nemcsak a történelemmel, hanem a művészettel is. Ennélfogva célszerű olyan helyszíneket meglátogatni, amelyek részben a választott alkotó életének sajátosságaira emlékeztetnek, részben pedig felidézik a műalkotások valóságtükrözésének elemeit.
2013. november 9-én, szombaton olyan rendezvényen vettem részt, amely példaértékű lehet. Nem csupán a helybeli, szerbiai diákoknak, de az anyaországiaknak, sőt a más országokból érkező látogatóknak is.

Megérkeznek a látogatók
Az első állomás a szenttamási Gion Nándor Emlékház volt. Szép napos délelőttön érkeztek meg az általános- és középiskolás diákok, valamint főiskolások és egyetemisták. Először Paracki Teodóra, a rendezvényszervező „Napsugár” Magyar Kultúrkör elnöke köszöntötte a vendégeket, egyúttal ismertette a programot. Ezt követően Horváth Nándorné Hargita mesélte el a Gion Nándor Emlékház történetét.  A felújított épületben 2010. augusztus 14-e óta fogadják a Gion-olvasókat, valamint a magyar kultúra és a szerző életműve iránt érdeklődőket.
A Gion Nándor Emlékház előtt
A Gion Nándor Emlékház előtt
Az Emlékház történetének ismertetése után volt szerencsém vázolni az érdeklődőknek Gion Nándor életét. Előadásomban az életrajzi adatok mellett utaltam az életműre is. (A szöveg részletei olvashatóak a szabadkai Új kép című folyóirat honlapján.) Ezután a látogatók megtekintették az Emlékház kiállítását, majd meguzsonnáztak.
A második állomás, a Szív felé sétálva Kiss Csaba, a Zmaj Általános Iskola történelemtanára a katolikus temető mellett tartott rövid ismertetőt Szenttamás történetéről.
A szívnél
A Szívnél
A Krivaja mellett még láthatók a vízimalom romjai. A látogatók nagy figyelemmel vizsgálták a gát és a csatorna maradványait. Ezután elsétáltunk a következő állomáshoz, a Kálváriához. A Kálvária különlegessége, hogy a keresztek a kápolna mögötti falrészen vannak elhelyezve. A másik sajátossága, hogy nincsen sír, de még síremlék sem a kerítéssel övezett térségben. A diákok megtekintették a felújított stációk zománcképeit.
A Kálváriáról a katolikus templomhoz, s az előtte álló Szentháromság szoborhoz vonultunk. Sok Gion-történet kapcsolódik ehhez a helyszínhez – például Az angyali vigasság vagy az Aranyat talált (ez volt Gion utolsó alkotása). A templom történetéről a fiatal káplán tartott előadást.
Előadás a Kultúrotthonban
A szerző, előadás közben
Az utolsó cél felé sétálva láthattuk az ún. Sárga kutat, amelyben gyógyvíz tör fel. Végezetül a Kultúrotthonban állapodtunk meg (itt játszódik a Postarablók című regénye). Itt ismét én tartottam előadást, Gion Nándor és a közélet címmel, mely egyúttal a rendezvény záróakkordja volt.
Árpás Károly
Fotók: Gion Nándor Emlékház

Forrás: http://www.szegedilap.hu/cikkek/irodalom-tortenes/gion-rendezveny-szenttamason.html

 

VISSZA