GION NÁNDOR REGÉNYEI EGYENKÉNT


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 1.

Engem nem úgy hívnak

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

Hason feküdtem a parton, alig kellett felemelnem a fejemet, hogy szemmel tartsam az R. B. 2286-os hajót. Láttam, hogy lassít, az orrát felém fordítja, kikötni készül a közelünkben. Pollákra néztem, vagy tíz méterre feküdt tőlem, aludt. Ő még nem vett észre semmit. H. Sz. Dollár úszkált, csak a feje látszott ki a vízből, lustán mozgatta a kezét, és ő is a hajót figyelte. Felkeltem, a vízbe csúsztam, és úszni kezdtem H. Sz. Dollár felé. H. Sz. Dollár továbbra is a hajót bámulta, de amikor a közelébe értem,...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 2.

Postarablók

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

A postarablást Margith Jani tervezte ki, és nem is akartunk mi semmi mást, csak egyszerűen kirámolni a nagy vaskasszát, és szép csendesen lelépni a pénzzel. De aztán az egész másképpen történt. Úgy történt, hogy a kasszát nem tudtuk kirámolni, viszont akkor éjszaka, onnan a postáról mi irányítottuk a dolgokat az egész városban, és nem akarok dicsekedni, de határozottan jól irányítottuk a dolgokat. Jó, tudom, hogy nem túlságosan nagy eset elirányítani egy ilyen kis várost mint a mienk, hiszen jóformán nem is város, hanem ...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 3.

A kárókatonák még nem jöttek vissza

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

A Vágóhíd helyén magas, fiatal nyárfák nőnek. A nyárfasorok lefutnak egészen a nádasig, a fák között térdig érő gaz, meg sűrű, tüskés cserjék. Gergián, az egykori vadőr, bizonyára boldog volna, ha látná; annak idején sokszor elmagyarázta nekünk, hogy az énekesmadarak csak olyan fákon szeretnek fészkelni, melyek közelében cserjék, bokrok vannak, ahová elbújhatnak, ha ragadozók támadják meg őket. – Gergián szerette az énekesmadarakat; igaz, legjobban a vízimadarakat szerette, de azért nagyon szerette az énekesmadarakat is. Engem ...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 4.

Sortűz egy fekete bivalyért

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

Elmúlt egy bitang rossz nyár, szerettük volna minél gyorsabban elfelejteni, mert azon a nyáron megöltek valakit, akit nagyon kedveltünk. Szép őszre vágytunk, hogy elfeledtesse velünk a halált meg az egyéb szomorú dolgokat, és az ősz szépnek is ígérkezett, mi örültünk neki, mert ekkor még nem tudhattuk, hogy éppen olyan rohadt lesz, mint a nyár, és hogy ismét meg fog halni valaki. Pedig tényleg szépen kezdődött az ősz: érett a kukorica és a szőlő, Fodó tanár úréknak egészséges fiúgyermekük született, Burai J. átiratkozott a mi iskolánkba, Ácsi Lajos kora reggel, amikor még...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 5.

Az angyali vigasság

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

Nem, uram, egyáltalán nem félek attól, hogy ön meggyilkolja magát itt a szemem láttára. Egyrészt túlságosan sokan vagyunk ebben a lebujban ahhoz, hogy valaki öngyilkos lehessen, másrészt én már messziről megismerem az öngyilkosjelölteket, biztosíthatom, hogy ön nem tartozik közéjük. Még pisztolya sincs, pedig egy pedig egy öngyilkosjelöltnek legalább három pisztolya kell hogy legyen. Ezenkívül önnek túlságosan sima a homloka és hosszú az orra, és, már elnézést kérek, amolyan menyétszerű képe van, márpedig a menyétképű emberek sohasem lesznek öngyilkosok,...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 6.

Zongora a fehér kastélyból

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

Tél vége felé járunk. Ilyenkor már lucskosak az utak és sárosak a szőlősdombok, nyirkos hideg van odakint, és hideg van a szép tágas irodámban is, de én még ilyen hidegben is szeretek itt üldögélni, talán azért, mert már évtizedek óta igencsak kis lakásban lakom, ahol minduntalan elkeverednek a könyveim és a kézirataim, a szép tágas irodában viszont mindennek megvan a maga helye, meg aztán sokan elférünk itt, hatalmas asztal áll az iroda közepén, nemrégen még mi, okos szerkesztők gyakran körülültük az asztalt és általában okos dolgokat mondtunk egymásnak, de az...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 7.

Kétéltűek a barlangban

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

A haszon nélkül való dolgokat Baras a központi vendéglő kerthelyiségében elmondott híres beszédében említette először, egy meleg júniusi délutánon. Zöldre festett székeken ültek, két összetolt bordázott asztalnál,csendben figyelték az izzadt hátú pincért, amint egy kancsó bort és meleg szódavizet rakott az asztalra, for gatták kezükben a poharakat és ekkor Baras így szólt: – Itt maradtunk heten, hogy erőnkhöz és tehetségünkhöz mérten megostromoljuk a tudomány bástyáit, és megmásszuk a tudás meredek hegycsúcsait. A reszelőket megtisztítottuk...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 8.

Testvérem, Joáb

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

– Megjött a Fehér Ló – mondta Búr, és látszott az arcán, hogy őszintén örül ennek. – Dél körül jött meg. – Láttad? – kérdeztem. – Persze hogy láttam – mondta Búr. – Bejött az üzletbe. Dél körül megállt egy Opel Rekord az üzlet előtt, és mindjárt sejtettem, hogy a Fehér Ló érkezett meg. Aztán kiszállt a kocsiból, bezárta az ajtót, és szép lassan besétált az üzletbe. – Opellal jött? – kérdeztem. – Opellal – mondta Búr. – Elég jó állapotban van a kocsi. Egész biztosan ezt is el fogja adni. – Egyedül jött? – kérdeztem. – Egyedül – mondta Búr. – Tudod, hogy mindig azt mondta,...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 9.

Börtönről álmodom mostanában

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

Mostanában ismét börtönről álmodom. Egyelőre még nem az igazi, nagy börtönről, amelyben rengeteg fáradt és unott ember csoszog, vakaródzik és átkozódik, hanem egy ócska falusi kócerájról, ami úgy néz ki kívülről, mint egy rogyadozó lomtár, csak az ajtaja emlékeztet börtönre, mert az ajtó vasból van, és nagyot dörren, amikor becsukódik. Bent hideg van, nyirkos hideg, vacogok álmomban, de azt nagyjából természetesnek is tartom, nem tartom viszont természetesnek, hogy az ágyam szélén ott ül a szemüveges pszichiáter, és minduntalan azt kérdezgeti, hogy...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Gion Nándor regényei 10.

Izsakhár

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó

Budapest, 2021

M. Holló János egyszer kora reggel egy kis színházi látcsövet talált a szemétben. Azazhogy nem is ő találta meg, hanem egy asszony, egy gömbölyű karú, szép arcú asszony, aki mindennap kora reggel, illetve hajnalban, amikor még alig világosodott, néha később is, megjelent a bérházak között, zsákot szorongatott a hóna alatt, sorra járta a szemeteskannákat, beletúrt mindegyikbe, és telerakta a zsákot a szemétre dobott kenyérdarabokkal. M. H. Jánost már hetek óta a szemétben turkáló asszony ébresztette reggelenként,...

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 


Gion Nándor

Ezen az oldalon

Kiadó: Magyar Napló

Budapest, 2019

Részlet a borítóról

A Rádiusz Könyvek megjelentetésével a Magyar Napló Kiadó új sorozatot indított. Azoknak a „sugárzó” életműveknek – és a szerzőikről szóló monográfi áknak, tanulmányköteteknek – kíván benne otthont adni, amelyek egyedi vagy átfogó erejűnek bizonyultak a magyar irodalomban, irodalomtörténetben. A könyvcsalád rádiuszai által befogott tér a teljes világ magyar nyelvű életműveit magába öleli. Az emberi és a nemzeti lét meghatározó kérdésein gondolkodó, a történelmet átvilágító, a mindenkori emberi helyzetet lényegszerűen felismertető lírai, epikai, drámai, esszéírói és műelemző munkákat tárja olvasói elé. A sorozat műveinek erős sugarai-....

A könyv letöltése pdf formátumban

A könyv letöltése word formátumban

 

Gion Nándor

Ezen az oldalon

Kiadó: Forum Könyvkiadó

Üjvidék, 1971

Részlet

Egész nap zúgtak a traktorok a kertek mögött, vastag deszkákat és korlátokat hordtak a kis folyó mellé, oda, ahol hónapokkal ezelőtt hidat kezdtek építeni a hangoskodó munkások, és ahol még mindig szilárdan álltak a vízbe vert oszlopok. Egész nap hordták a deszkákat és a korlátokat a traktorok, és este, amikor elmentek, az éjjeliőr tüzet gyújtott a folyó mellett. A tűz messzire elvilágított, és az éjjeliőr éberen figyelt, nem jön-e valaki a folyó közelébe, minden neszre felkapta a fejét, és ilyenkor megigazította vállán a puskáját. Mert puskája is volt az éjjeliőrnek, puskával őrizte az épülő hidat....

A könyv letöltése pdf formátumban