TANULMÁNYOK


Gion Nándor

Bibliográfia, dokumentum- és fotótár

Kiadó: Gion Nándor Kulturális Központ – Gion Nándor Emlékház

Szenttamás, 2022

Gion Nándor írói bibliográfiájának korpusza kiterjed a kéziratos, a nyomtatott és az elektronikus dokumentumokra. Felöleli a szerző kéziratait, nyomtatásban megjelent önálló köteteit, periodikus kiadványokban, antológiákban, tanulmánykötetekben és tankönyvekben publikált írásait, műfordításait, dramatizációit, forgatókönyveit, szöveggondozásait, szerkesztői és válogatói munkáit, műveinek fordításait, a budapesti székhelyű Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megbízásából készült hangoskönyveket, az...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Horváth Futó Hargita

Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában

Kiadó: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Újvidék 2012

Horváth Futó Hargita Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában című nagytanulmánya, amelyhez írói bibliográfia párosul, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Tézisek-sorozatában látott napvilágot 2012-ben. Az esztétikailag nem kifejezetten „látványos” sorozatban magiszteri és doktori értekezések jelennek meg, ami azért fontos, mert általuk a tudományos közelítések, módszerek és beszédmódok változásai, folyamatos megújulása is nyomon követhető. Horváth Futó Hargita könyve ezért is élményszerű: azt mutatja meg, hogy lehet (s közvetetten: hogyan nem lehet már) beszélni az irodalom/a vajdasági magyar irodalom alakulástörténeti jelenségeiről és létformájáról a XXI. század elején....

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Horváth Futó Hargita: Szenttamás: Gion Nándor írói világának „fővárosa"

Kiadó: Gion Nándor Emlékház

Szenttamás, 2020

„Értékmentő és emberséget mentő kis közösségek alakultak ki, ahová engem is befogadtak olyan emberek, akik a maguk kissé bárdolatlan módján néha még a szeretetüket is kimutatták, és mivel veszélyeztetve érezték magukat, megtanultak védekezni. Engem is megvédtek, és tanítottak védekezni, s lehetővé tették, hogy lassan felnőjek, megedződjem közöttük. Lényegében ezek miatt az emberek miatt kezdtem először írni a szülőföldemről, később is főleg miattuk írtam; ilyen értelemben akár a szülőföld ihlető erejéről is beszélhetünk.”...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Kurcz Ádám István: Gion Nándor művei és műhelytitkai

Kiadó: Napkút Kiadó

Budapest, 2017

Gion Nándor (1941–2002) egyike a legnagyobb délvidéki magyar prózaíróknak. Az ő esetében is igazolódik az a régi tapasztalat, hogy minden jelentős életmű megtalálja a maga értelmezőit. Kurcz Ádám István mélyen érti Gion Nándor életművének belső utalásrendszerét, logikáját, építkezését, így a Gion-próza szoros olvasaton nyugvó, teljesen eredeti értelmezését teremti meg. Rejtett utalásokra világít rá, számos sajátos szimbólumot értelmez, parabolák hátterét tárja fel. A Gion Nándor művei és műhelytitkai című könyv az életmű alapvonulatait mutatja be; erős elméleti, s így fogalmi megalapozottságú elemzései középpontjában a kisebbségi helyzetet megélt író identitással kapcsolatos...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Hang−kép−írás

Kiadó: Napkút Kiadó−Petőfi Irodalmi Múzeum−Gion Nándor Emlékház

Budapest−Szenttamás, 2017

Jelen kötet Gion Nándor (1941–2002) magyar író terjedelmes és sokoldalú életművének, életpályájának, alkotói világának, sajátos világlátásának bemutatására vállalkozik, és ehhez segítségül hívja az író szövegeit, interjúit, valamint fényképeket és dokumentumokat is. Az írói hagyaték gazdag tárgyi, irat- és képanyaga kiegészíti a kötetbe válogatott szövegeket, újabb információkat adva hozzájuk. A családi fényképek, anyakönyvi kivonatok, képeslapok, térképek rámutatnak, hogyan váltak a szerző korának és életének mozzanatai – a családi és közösségi történetektől a gyermekkor emlékein, terein, ünnepi rítusain át a felnőttkor meghatározó tapasztalataiig – a művek fikciós világának részeivé....

A könyv letöltése pdf formátumban

 


 

 

További tanulmányok