GION NÁNDOR MŰVEI


Gion Nándor

Bibliográfia, dokumentum- és fotótár

Kiadó: Gion Nándor Kulturális Központ – Gion Nándor Emlékház

Szenttamás, 2022

Gion Nándor írói bibliográfiájának korpusza kiterjed a kéziratos, a nyomtatott és az elektronikus dokumentumokra. Felöleli a szerző kéziratait, nyomtatásban megjelent önálló köteteit, periodikus kiadványokban, antológiákban, tanulmánykötetekben és tankönyvekben publikált írásait, műfordításait, dramatizációit, forgatókönyveit, szöveggondozásait, szerkesztői és válogatói munkáit, műveinek fordításait, a budapesti székhelyű Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megbízásából készült hangoskönyveket, az...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 9 Gion Nándor: Minden leírt betű hitvallás

Kiadó: Napkút Kiadó

Budapest, 2022

Az életműkiadás utolsó, 9. kötetében többek között az író nyilatkozatai, alkalmi beszédei, illetve a vele készült interjúk – köztük az egész életutat átfogó darabok is – helyet kaptak. A kötet a teljesség igényével: Gion valamennyi e tárgykörbe tartozó és hozzáférhető – beleértve a csak hang- vagy filmfelvételen fennmaradtakat is – közlésével teszi teljessé az életműkiadás2007-ben indult sorozatát. Ez a könyv, amellett, hogy sok-sok meglepő érdekességgel szolgál a szépprózai művek keletkezéséről, az író eddig megjelent műveiből kevéssé ismerhető oldalait – a kisebbségi közéleti embert és kultúrpolitikust: írószövetségi elnököt, színházigazgatót, kiadóitanács-elnököt és rádiós főszerkesztőt – is segít megismerni...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 8 Gion Nándor: Könyv könyv mellett

Kiadó: Napkút Kiadó

Budapest, 2021

„Az izgalmas cselekmény többnyire közönségsikert biztosít a könyveknek. Fordulatosságával és feszültségével leköti a figyelmet, a középszerű olvasót is kizökkenti kényelmességéból, sőt az effejta izgalom fedezéke mellett szinte észrevétlenül polgárjogot nyer a súlyosabb mondanivaló is... A szerencsés kezű író, aki az effajta ötvözetet létre tudja hozni, a látszólagos kompromisszum ellenére kompromisszummentesen és a lehető legtisztább formában éri el a legmagasabb elérhető művészi szintet is." - írja Gion pályája legelején egy értekező írásában...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 7 Gion Nándor: Keresünk egy jobb hajót

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány−Napkút Kiadó

Budapest, 2020

Ősz hajú, öreg emberekkel beszélgettem, arra kértem őket, hogy meséljenek nekem régi, érdekes történeteket. – Milyen régi történeteket? – néztek rám csodálkozva. – Hatvan‑hetven évvel ezelőtti történeteket – mondtam. Sok mindent összeolvastam már arról a korról, a századfordulóról és a századelőről, tudom, hogy mennyibe került akkoriban egy mázsa búza, mekkorák voltak a munkabérek, és milyen politikai pártok tevékenykedtek. Sok kérdést tettem fel az öreg embereknek, türelmesen meghallgattak, de nem válaszoltak a kérdéseimre – csak arról beszéltek, amit érdemesnek tartottak feleleveníteni, arról sem sokat......

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 6 Gion Nándor: Krisztus katonái a Görbe utcából

Kiadó: Kalota Művészeti Alapítvány−Napkút Kiadó

Budapest, 2017

Szenttamáson születtem, egy közepes nagyságú mezővárosban, amelyet én sokáig falunak neveztem, és ma is igen gyakran falunak nevezek, mert az a része, ahol én felnőttem Szenttamás legszélén, igazán falusias volt, sőt kimondottam faluvégies. Négy házsor igen messze egymástól, egy nagy füves rét, amelynek közepén vagy kétméteres magasságban temető emelkedett ki, a temetőből pedig a temetőcsősz kissé rozoga háza, aztán ismét temetők éppen a mi házsorunkkal szemben, a temető mögött egy kis folyó, amelynek akkor ....

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 5 Gion Nándor: Véres patkányirtás idomított görényekkel

Kiadó: Noran Libro

Budapest, 2012

A szerkesztő jegyzete

Az életmű ötödik, naplórészletekből, interjúkból, cikkekből, esszékből, könyvismertetőkből összeállított kötetét, annak ellenére, hogy az ún. járulékos, kiegészítő szövegeket tartalmazza, az írói opus szerves részének kell tekinteni, s mint ilyen, joggal számíthat a Gion-művek, regények és novellák olvasóinak érdeklődésére. Ezek a szövegek olvasói kíváncsiságunkat kielégítendő egyrészt életrajzi vonatkozásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy emberként jobban megismerjük az írót, másrészt pedig – annak ellenére, hogy sem a regények, sem a novellák irodalmi/esztétikai megítélését nem befolyásolják – segít(het)nek abban, hogy közelebbi ismereteket szerezzünk a regényekkel és novellákkal kapcsolatban... Gerold László

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 4 Gion Nándor: Műfogsor az égből

Kiadó: Noran Libro

Budapest, 2011

A szerkesztő jegyzete

Kötetünk, az életmű negyedik darabja, Gion Nándor összegyűjtött novelláit tartalmazza. A szám szerint száztizenkét szöveg nagyobb hányadát a szerző köteteiből vettük át, kisebb részük pedig eddig csak folyóiratokban, lapokban és antológiákban jelent meg. Teljes egészében közöljük az Ezen az oldalon, az Olyan, mintha nyár volna és a Mint a felszabadítók című kötetek anyagát (műfaji tekintetben itt lehetne a helye az életmű más köteteibe sorolt Az angyali vigasságnak és az Izsakhárnak is!). Három novellát vettünk át a Jéghegyen, szalmakalapban című válogatott novellákat tartalmazó kötetből... Gerold László

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 3 Gion Nándor: Az angyali vigasság

Kiadó: Noran Libro

Budapest, 2010

A szerkesztő jegyzete

A Gion Nándor összegyűjtött munkáit tartalmazó harmadik kötet az író ifjúsági regényeit adja közre. Azok, akik ismerik életművét, jól tudják, milyen nehézségekkel jár ez a besorolás: az ifjúsági regények nagyobbik része aligha nevezhető ifjúságinak, ahogy az író is mondta: „elsősorban felnőteknek és felnőtekről szólnak", más esetben viszont a művek regényszerűsége kérdőjelezhető meg. Az Angyali vigasság című kötet írásait például első megjelenésükkor novellaként nevezték meg, s Gion később is közölt közülük pár írást a Jéghegyen szalmakalapban című... Fűzi László

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 2 Gion Nándor: Az angyali vigasság

Kiadó: Noran

Budapest, 2007

A szerkesztő jegyzete

A kötetben közölt regények sajtó alá rendezése során az író életében megjelent kiadásokat követtük, ezek szövegében a nyilvánvaló sajtóhibákat javítottuk. Az alapul vett kiadások: Kétéltűek a barlangban, Forum, 1968; Testvérem, Joáb, Forum 1969; Börtönről álmodom mostanában, Forum, 1990; Izsakhár, Kortárs Kiadó 1994. A mostani kötetben közölt munkák nem kötődnek egymáshoz úgy, mint az első, Latroknak is játszott című kötetben közölt négy regény - az Izsakhár akár elbeszélés ciklusként is értelmezhető -, egymás mellé állításukat kiadói szempontok igazolják. Fűzi László

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Életmű / 1 Gion Nándor: Latroknak is játszott

Kiadó: Noran

Budapest, 2007

Stefan Krebs 1898 őszén jött Feketicsről Szenttamásra, feleségével és két kislányával. Egy Prodanov nevű szerb ember hozta őket szekéren, Stefan a bakon ült Prodanov mellett, az asszony és a kislányok meg hátul kuporogtak a régi ágyneműk és ruhák tetején. Prodanovnak szárazmalma volt a szenttamási főutcán, oda fogadta fel Stefant molnárnak, és a szekéren ülve is, miközben két rossz, sovány lovát noszogatta, folyton a malmát dicsérte.

Késő este érkeztek Szenttamásra...

A könyv letöltése nem lehetséges

 


Gion Nándor: Ezen az oldalon

Kiadó: Forum Könyvkiadó

Üjvidék, 1971

Részlet

Egész nap zúgtak a traktorok a kertek mögött, vastag deszkákat és korlátokat hordtak a kis folyó mellé, oda, ahol hónapokkal ezelőtt hidat kezdtek építeni a hangoskodó munkások, és ahol még mindig szilárdan álltak a vízbe vert oszlopok. Egész nap hordták a deszkákat és a korlátokat a traktorok, és este, amikor elmentek, az éjjeliőr tüzet gyújtott a folyó mellett. A tűz messzire elvilágított, és az éjjeliőr éberen figyelt, nem jön-e valaki a folyó közelébe, minden neszre felkapta a fejét, és ilyenkor megigazította vállán a puskáját. Mert puskája is volt az éjjeliőrnek, puskával őrizte az épülő hidat....

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Horváth Futó Hargita: Szenttamás: Gion Nándor írói világának „fővárosa"

Kiadó: Gion Nándor Emlékház

Szenttamás, 2020

„Értékmentő és emberséget mentő kis közösségek alakultak ki, ahová engem is befogadtak olyan emberek, akik a maguk kissé bárdolatlan módján néha még a szeretetüket is kimutatták, és mivel veszélyeztetve érezték magukat, megtanultak védekezni. Engem is megvédtek, és tanítottak védekezni, s lehetővé tették, hogy lassan felnőjek, megedződjem közöttük. Lényegében ezek miatt az emberek miatt kezdtem először írni a szülőföldemről, később is főleg miattuk írtam; ilyen értelemben akár a szülőföld ihlető erejéről is beszélhetünk.”...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Kurcz Ádám István: Gion Nándor művei és műhelytitkai

Kiadó: Napkút Kiadó

Budapest, 2017

Gion Nándor (1941–2002) egyike a legnagyobb délvidéki magyar prózaíróknak. Az ő esetében is igazolódik az a régi tapasztalat, hogy minden jelentős életmű megtalálja a maga értelmezőit. Kurcz Ádám István mélyen érti Gion Nándor életművének belső utalásrendszerét, logikáját, építkezését, így a Gion-próza szoros olvasaton nyugvó, teljesen eredeti értelmezését teremti meg. Rejtett utalásokra világít rá, számos sajátos szimbólumot értelmez, parabolák hátterét tárja fel. A Gion Nándor művei és műhelytitkai című könyv az életmű alapvonulatait mutatja be; erős elméleti, s így fogalmi megalapozottságú elemzései középpontjában a kisebbségi helyzetet megélt író identitással kapcsolatos...

A könyv letöltése pdf formátumban

 


Hang−kép−írás

Kiadó: Napkút Kiadó−Petőfi Irodalmi Múzeum−Gion Nándor Emlékház

Budapest−Szenttamás, 2017

Jelen kötet Gion Nándor (1941–2002) magyar író terjedelmes és sokoldalú életművének, életpályájának, alkotói világának, sajátos világlátásának bemutatására vállalkozik, és ehhez segítségül hívja az író szövegeit, interjúit, valamint fényképeket és dokumentumokat is. Az írói hagyaték gazdag tárgyi, irat- és képanyaga kiegészíti a kötetbe válogatott szövegeket, újabb információkat adva hozzájuk. A családi fényképek, anyakönyvi kivonatok, képeslapok, térképek rámutatnak, hogyan váltak a szerző korának és életének mozzanatai – a családi és közösségi történetektől a gyermekkor emlékein, terein, ünnepi rítusain át a felnőttkor meghatározó tapasztalataiig – a művek fikciós világának részeivé....

A könyv letöltése pdf formátumban